top of page

סדנת ניהול ומנהיגות

management_final.png

כמה פעמים צפיתם בתזמורת סימפונית, הבטתם במנצח המוביל את הנגנים לנגינה מתואמת ותהיתם לפשר הקסם המאפשר לו להרים את שרביטו ולהפוך את הצלילים הכאוטיים שנשמעו רק רגע קודם לכן,

בעת שהנגנים תרגלו את כליהם על הבמה, למסר אחיד, צלול, ברור ובעל משמעות? עצמתו של המאסטרו - מנצח התזמורת - חורגת הרחק מעבר לתחום המוסיקה. 

מנצחי התזמורת הגדולים (זובין מהטה, דניאל ברנבוים, גוסטבו דודאמל) הם ידוענים לכל דבר ונהנים מגמול כספי נדיב.

מי לא היה רוצה, ולו מעט מן הכוח המנהיגותי המאפשר למנצח הדומם להפוך נגנים בודדים לצוות המנגן בהרמוניה מושלמת? מי לא היה חפץ לעמוד בראש תהליך ייצור של הופעה מרגשת אל מול קהל לקוחות מריע? המנצח מהווה מודל נפלא ורב השראה דרכו יכול כל מנהל בארגון עסקי, ציבורי או חינוכי לבחון את עצמו ולגבש את תפיסותיו.

,אתה המאסטרו- המנהל כמנצח

סדנת מנהיגות ותקשורת מניעה

המנהל/ת כמנצח - סדנאות למנהלים

 

סדנת מאסטרו מיועדת לקבוצה בת 8-20 מנהלים ונמשכת בין 4 ל 8 שעות. הסדנה מאפשרת עבודה תהליכית הממוקדת בנושאים נבחרים ובחיבורם למשתתפיה. זהו כלי ייחודי, יעיל וחוויתי, לשילוב בקורסי ניהול, הטמעת ערכי הארגון, אשר שולב בהצלחה רבה במערכות ההדרכה של עשרות ארגונים מובילים במשק.

הסדנה מתמקדת בתפקידו של המנצח כמנהיג מוביל, מניע ובעל חזון כבסיס לבחינה עצמית

של ניהול, מנהיגות, יכולת הנעה ותקשורת. הסדנה מביאה את המשתתפים לבחון מחדש שאלות בסיסיות הנוגעות להגדרת ניהול ומנהיגות ולדרך בה יכול המנהל להוביל את כפיפיו ואת

הארגון כולו.

מטרות הסדנה:

 • שיפור יכולות ניהול האנשים בארגון

 • בחינה וגיבוש דינוי עצמי של מנהיגות המשלבת את תכונותיו של המשתתף עם אופיו

       וצרכיו של הארגון.

 • התנסות בחוויה רגשית, אינטלקטואלית ומעוררת מחשבת הנותנת, בשיאה למשתתפים, הזדמנות להתנסות בדבר האמיתי: הניצוח.

 • הכרות ופתיחות הדדית של בעלי תפקידים מקבילים בחברה.

 • העצמה של המנהלים אל מול הארגון.

 • הנאה ושביעות רצון מן התהליך.

נושאים:

 • סגנון מנהיגות אישי

 • זיהוי ושימוש היכולות הייחודיות לכל מנהל

 • הקשבה ודיאלוג

 • תרבות ארגונית וערכי הארגון

 • שפת גוף

 • הקול כמכשיר ניהולי

 • מנהיגות והשפעה במעגלים שונים: מול כפיפים, מול עמיתים לתפקיד, מול הארגון ומול הלקוחות

 • ניהול והתנהלות במצבי משבר

 • החזון ומקומו בארגון ככלי מניע

bottom of page