top of page

-האנסמבל המושלם

סדנה לצוותים ולמנהלים בנושא עבודת צוות

teamwork_final copy.png

האנסמבלים המוסיקליים – קבוצות המורכבות משלושה, ארבעה, חמישה נגנים ויותר, הם בסיסה של המוסיקה הקאמרית ומוסיקת הג'ז. לכל חברי האנסמבל מטרה משותפת. כל אחד מהם הוא שותף בעל סמכות ולגיבוש תהליך העבודה ונושא באחריות לאיכותו של המוצר הסופי. האם די ביכולת מקצועית גבוהה כדי להפוך קבוצת נגנים לצוות מתואם? מהי התוספת היוצרת צוות מוצלח ויעיל? סדנת "האנסמבל המושלם" שמה דגש על התנסות אקטיבית והבנה מכלי ראשון.

המשתתפים מתנסים בניצוח ובנגינה בכלי הקשה שונים וחווים את הקשיים והמורכבות שבעבודת הצוות כמו גם את הסיפוק והכוח שבשיתוף הפעולה.

מטרות הסדנה

 • שיפור עבודת הצוות בארגון דרך תהליך הכולל הבנת התנאים לעבודת צוות מוצלחת ופרודוקטיבית דרך מודל המוסיקה הקאמרית והשוואתו עם המציאות בה פועלים המשתתפים.

 • בחינה וגיבוש דפוס ציוותי המשתלב עם אפיו וצרכיו של הארגון.

 • הגברת המודעות לערכי הארגון כפי שמשתקפים בעבודת הצוות וליכולתם להשפיע על שינוי בכוון בו היו רוצים לנווט אותה.

 • התנסות בחוויה אישית מכלי ראשון, המאפשרת למשתתפים להגיע לתובנות באשר לחלקם שלהם בצוות ולהרגשתם של עמיתיהם.

 • הנאה ושביעות רצון מן התהליך.

נושאים:

 • קצב אישי לעומת קצב הארגון

 • הקשבה ודיאלוג

 • מרכיבים חיוניים בעבודת צוות טובה

 • המנהל כבונה צוות

 • ניהול תחקירים ושיפור בביצוע חוזר של משימה

 • עבודת הצוות בארגון שלי

סדנת עבודת צוות

bottom of page